Stavební projekty
Komplexní služby |

stavební projekty České BudějoviceTelefon - stavební projekty České Budějovice +420 777 626 338


SLUŽBY - VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYUŽITÍ POZEMKU - PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST - PROJEKTOVÉ SLUŽBY - INŽENÝRING

Každému klientovi se věnujeme individuálně, vše řešíme s pečlivostí a nabízíme komplexní služby
VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ ČI POZEMKU: Již před samotnou koupí nemovitosti je důležité seznámit se s fakty a důkladně promyslet její budoucí využití. Ne vždy se jedná o zastavitelné území, ne vždy jsou v blízkosti přípojné body infrastruktury, ne vždy se dá postavit vysněný záměr, ne vždy je patrné nezatížení pozemku právem třetí strany. Každá obec, městys či město má zpracovaný územní plán, ve kterém jsou stanovené směrné ukazatele budoucího rozvoje, možnost výstavby a některé dokonce v podrobnostech se stanovenými regulativy pro výstavbu. Proto jsme tady my a zajistíme vše potřebné.

Informace z územního plánu:
  • zastavitelnost, která je vymezena typem možné zástavby, procentuální ( % ) podílem zastavění pozemku, případné regulativy stanovené odstupovou vzdáleností uliční čáry, podlažností, typem zástavby, sklonem střechy a možné použitelné materiály ( typ oken, barevnost a typ střešní krytiny, atd. )
Informace o možném napojení na sítě ( infrastrukturu ):
  • kompletní vyjádření od správců inženýrských sítí, zjištění o možnosti napojení na nejbližší přípojné body a zjištění o případně dostatečné předpokládané kapacitě
Informace o zatížení pozemku:
  • informace z katastru nemovitostí, zapsaná věcná břemena, informace o průběhu inženýrských sítí a z toho plynoucí zatížení pozemku nezapsaným věcným břemenem
Informace o struktuře půdního profilu ( geologie ) či existenci podzemní vody ( hydrogeologie ):
  • sondy či lokální obhlídka, která definuje existenci možné navážky a předběžně určí strukturu půdního profilu, únosnost zeminy a existenci podzemní vody. Veškeré tyto výše uvedené podklady jsou rozhodující pro využití pozemku a mají vliv na cenu pozemku či budoucí výstavbu. Máme zkušenosti, my nepotřebujeme prodat za každou cenu. Chráníme Vaše zájmy, jsme tu pro Vás.

SLUŽBY - VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYUŽITÍ POZEMKU - PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST - PROJEKTOVÉ SLUŽBY - INŽENÝRING


Stavební projekty České Budějovice, Stavební povolení České Budějovice, Bydlení a stavba České Budějovice, Zastupování při stavebním řízení, zaměření pozemků Jižní Čechy
Návrh geometrického plánu, Tábor, Písek, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, připojení ke komunikaci, oplocení, bazény, stavební kolaudace, projekty, administrativní budovy,
/ vizualizace stavební projekty, zastupování stavebníka před úřady, povolení přípojky, rozpočty, stavební plány, stavební projekty rodinného domu, stavební projekty RD