Stavební projekty
Komplexní služby |

stavební projekty České BudějoviceTelefon - stavební projekty České Budějovice +420 777 626 338


SLUŽBY - VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYUŽITÍ POZEMKU - PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST - PROJEKTOVÉ SLUŽBY - INŽENÝRING

Každému klientovi se věnujeme individuálně, vše řešíme s pečlivostí a nabízíme komplexní služby
PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST: Tato část je tou nejzajímavější jak pro klienta tak i pro nás, jelikož se jedná vždy o výzvu, kde dochází ke snaze naplnit 100 % požadavků a představ klienta. Zároveň však musíme dodržet obecně platné a technické požadavky na stavby, situování stavby vůči světovým stranám při respektování terénního profilu. Jedná se o návrh dispozice objektu, jeho hlavní pohledové ztvárnění a usazení do terénu, včetně přístupových a zpevněných ploch, užitkové a okrasné zahrady a zároveň myslet i na případné umístění např. bazénu, skladu nářadí apod. Mnoho mladých lidí, zejména těch, kteří se chystají stavět svůj první dům, si neuvědomuje nutnost úložných a skladových prostor, nemá jasnou představu o provozních nákladech, o využívání domu a zahrady a mnohdy o systému křížení vnitřních komunikačních koridorů. Dům a zahrada potřebuje nejen hospodyňku, ale i sekačku, zahradní nářadí apod., je také nutné někam umístit třeba i golfové hole. Rádi pro Vás navrhneme funkční a krásnou stavbu :-).

Před samotným návrhem je důležité seznámit se nejen s prostorovou představou klienta, ale je dobré se vcítit i do jeho životního stylu a postoje, je potřeba vidět a vědět kde bude objekt stát, protože jedině, tak je návrh kvalitní a s jistotou se bude klientovi líbit. Při této činnosti využíváme naše kreativní a inovativní myšlení s využitím prostorové představivosti, která hraje důležitý faktor v návaznostech a detailech budoucí stavby.

Skica:
  • při rozhovoru, necháváme klienta hovořit, jeho představy si buď zapisujeme a nebo skicujeme, tak, aby byla zřejmá dispoziční představa, kterou následně doladíme do podoby odpovídající klientově vizi, ale i obecně technickým požadavkům.
Návrh:
  • jedná se o rozpracování skici do podoby, která je již realizovatelná a dá se na jejím základě pokračovat v projektu.
Studie:
  • odsouhlasená varianta řešení je tedy "učesána", včetně situace, pohledů a řezů s technickým popisem pro eventuální postoupení jiné společnosti či pro jednání s finančními institucemi za účelem získání hypotéky.
Pro dokončení studie je vhodné již mít i polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a brát v úvahu výškové usazení objektu ve vazbě na okolní terén.

SLUŽBY - VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYUŽITÍ POZEMKU - PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST - PROJEKTOVÉ SLUŽBY - INŽENÝRING


Stavební projekty České Budějovice, Stavební povolení České Budějovice, Bydlení a stavba České Budějovice, Zastupování při stavebním řízení, zaměření pozemků Jižní Čechy
Návrh geometrického plánu, Tábor, Písek, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, připojení ke komunikaci, oplocení, bazény, stavební kolaudace, projekty, administrativní budovy,
/ vizualizace stavební projekty, zastupování stavebníka před úřady, povolení přípojky, rozpočty, stavební plány, stavební projekty rodinného domu, stavební projekty RD