Stavební projekty
Komplexní služby |

stavební projekty České BudějoviceTelefon - stavební projekty České Budějovice +420 777 626 338


SLUŽBY - VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYUŽITÍ POZEMKU - PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST - PROJEKTOVÉ SLUŽBY - INŽENÝRING

Každému klientovi se věnujeme individuálně, vše řešíme s pečlivostí a nabízíme komplexní služby
PROJEKTOVÉ SLUŽBY: Projekt stavby se zpracovává na základě požadavku klienta v závislosti na konkrétním systému povolování stavby. Stavby se dělí dle jejich charakteru využití a rodinné domy potom dle zastavěné plochy. Jedná se tedy určitě vždy o projekt pro územní souhlas či územní rozhodnutí a následně o projekt pro ohlášení nebo stavební povolení. Vyjmenované povolovací části se dají v rámci stavby a zastavitelnosti pozemku kombinovat a slučovat do jednoho rozhodnutí. Další stupeň je potom realizační projektová dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele (realizační firmu). Každá tato dokumentace samozřejmě obsahuje i profesní řešení stavby. Obsah těchto stupňů projektové dokumentace je rozdílný a jejich minimální rozsah je taxativně vypsán ve vyhlášce. Tím, že je rozdílný obsah dokumentace je rozdílná i cena, která se vypočítává na základě investičního nákladu stavby v následném procentuálním podílu za obsah a rozsah dokumentace. Zhotovíme projekt dle Vaších požadavků.

Zhotovíme projekty ve stupních pro:
  • vydání rozhodnutí o využití území
  • vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
  • vydání územního souhlasu
  • vydání územního rozhodnutí
  • ohlášení stavby
  • stavební povolení
Realizujeme projekty podle kterých se dá stavět. Součástí projektů je vždy požárně bezpečnostní řešení, statické posouzení, profesní části (TZI,TZB,EI...) a průkaz energetické náročnosti budovy. Rádi zpracujeme projekt Vaší stavby, jsme tu pro Vás.


SLUŽBY - VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYUŽITÍ POZEMKU - PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST - PROJEKTOVÉ SLUŽBY - INŽENÝRING


Stavební projekty České Budějovice, Stavební povolení České Budějovice, Bydlení a stavba České Budějovice, Zastupování při stavebním řízení, zaměření pozemků Jižní Čechy
Návrh geometrického plánu, Tábor, Písek, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, připojení ke komunikaci, oplocení, bazény, stavební kolaudace, projekty, administrativní budovy,
/ vizualizace stavební projekty, zastupování stavebníka před úřady, povolení přípojky, rozpočty, stavební plány, stavební projekty rodinného domu, stavební projekty RD