Stavební projekty
Komplexní služby |

stavební projekty České BudějoviceTelefon - stavební projekty České Budějovice +420 777 626 338


SLUŽBY - VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYUŽITÍ POZEMKU - PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST - PROJEKTOVÉ SLUŽBY - INŽENÝRING

Každému klientovi se věnujeme individuálně, vše řešíme s pečlivostí a nabízíme komplexní služby
INŽENÝRING ČESKÉ BUDĚJOVICE: Často slyšíme, že stavebník povolí stavbu vlastně tím, že ji ohlásí. Vypadá to v jejich světle tak, že se dá stavba povolit vlastně bez jakéhokoliv papíru. Nicméně v realitě je bohužel opak pravdou. A tak jako ve všech ostatních oborech i ve stavebnictví přibývá byrokracie. Nám to ale nevadí - papírování nás baví a dle konkrétního typu stavby obstaráme veškeré papíry za Vás, včetně povolení stavby. Jedná se o systém zastupování stavebníka na základě plné moci, kdy stavebník obdrží až finální stavební povolení pro konkrétní stavbu. Povolíme, co bude třeba – je to naše radost, naše práce.

Obvyklý rozsah dokladové části:
  • Informace z katastru nemovitostí
  • Územně plánovací informace
  • Stanovisko OOŽP příslušného magistrátu
  • Dílčí stanoviska OOŽP příslušného magistrátu
  • Stanovisko KHS ( krajské hygienické stanice )
  • Stanovisko HZS ( hasičského záchranného sboru příslušného obvodu )
  • Rozhodnutí o připojení pozemku na MK ( místní či jinou komunikaci )
  • Připojovací podmínky a smlouvy týkající se infrastruktury
  • Vyjádření o existenci inženýrských sítí a jejich ochrana
Dle konkrétní stavby se potom rozsah dokladové části rozšiřuje o ostatní stanoviska a vyjádření, kde zároveň dochází ke zpracování doplňujících studií např. Akustická studie, Hluková studie, Studie osvětlení, Výpočty a posouzení dopravní zátěže atd... Přesný rozsah dokladové části vždy určujeme pro konkrétní projekt. Rádi vyběháme papíry za Vás, jsme tu pro Vás.

SLUŽBY - VSTUPNÍ PODKLADY PRO VYUŽITÍ POZEMKU - PŘEDPROJEKTOVÁ ČÁST - PROJEKTOVÉ SLUŽBY - INŽENÝRING


Stavební projekty České Budějovice, Stavební povolení České Budějovice, Bydlení a stavba České Budějovice, Zastupování při stavebním řízení, zaměření pozemků Jižní Čechy
Návrh geometrického plánu, Tábor, Písek, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, připojení ke komunikaci, oplocení, bazény, stavební kolaudace, projekty, administrativní budovy,
/ vizualizace stavební projekty, zastupování stavebníka před úřady, povolení přípojky, rozpočty, stavební plány, stavební projekty rodinného domu, stavební projekty RD