Stavební projekty
Komplexní služby |

stavební projekty České BudějoviceTelefon - stavební projekty České Budějovice +420 777 626 338POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ - NÁVRH PARCELACE A PŘÍPRAVA PRO (GP)

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST - SÍTĚ, KOMUNIKACE, PŘÍPOJKY A JEJICH POVOLENÍ

OPLOCENÍ, BAZÉNY A JINÉ STAVBY

VIZUALIZACE A ZÁKRESY DO FOTOGRAFIE

stavební projekt na pozemky

ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ OBJEKTY

BYTOVÉ A OBČANSKÉ STAVBY

ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVEBTYPOVÉ RODINNÉ DOMY

INDIVIDUÁLNÍ RODINNÉ DOMY

OSAZENÍ DO TERÉNU

ROZPOČET A PROPOČET STAVBY

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

POVOLENÍ A KOLAUDACE

RODINNÉ DOMY

Nabízíme komplexní služby, každému klientovi se věnujeme individuálně a vše řešíme s pečlivostí.


Poskytujeme kompletní projektovou dokumentaci pro NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, SKUTEČNÉ STAVY pro rodinné domy, bytové domy a inženýrské sítě. Zajišťujeme návrhy, studie, výběr a oslovení zhotovitelů a porovnání jejich nabídek. Nabízíme výkon technického dozoru investora, kolaudaci stavby, předání a převzetí staveniště.

Zhotovujeme dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby a dokumentaci skutečného provedení. Zabýváme se investorskou přípravou staveb. Poskytujeme technický dozor při realizaci.

Stavební projekty České Budějovice, Stavební povolení České Budějovice, Bydlení a stavba České Budějovice, Zastupování při stavebním řízení, zaměření pozemků Jižní Čechy
Návrh geometrického plánu, Tábor, Písek, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, připojení ke komunikaci, oplocení, bazény, stavební kolaudace, projekty, administrativní budovy,
/ vizualizace stavební projekty, zastupování stavebníka před úřady, povolení přípojky, rozpočty, stavební plány, stavební projekty rodinného domu, stavební projekty RD